Enginy Consultoria
Solucions

Solucions

 • Millora de l'organització interna
 • Millora dels processos de producció
 • Estudis de competitivitat de l’empresa
 • Desenvolupament de noves estratègies comercials
 • Propostes de millora en l'acció comercial
 • Propostes de millora en la gestió de la innovació
 • Propostes de millora per l’anàlisi de satisfacció dels clients
 • Definició de sistemes de codificació de la documentació i mobiliari
 • Organització de possibles trasllats d'oficines causant la mínima afectació pel personal i l’empresa en el mínim temps possible
 • Assessorament en la definició d’espais i necessitats
 • Organització de muntatges per a actes i esdeveniments
 • Logística de trasllats de grans dimensions
 • Col·laboració amb empreses per donar suport tècnic en: el seguiment i assessorament comercial als clients, el departament de Prevenció, el departament de Qualitat, la supervisió de l'estat de les instal·lacions, etc.