Enginy Consultoria
Projecte ENGINY-era

Projecte ENGINY-era

Amb el convenciment que hi ha un gran potencial tècnic femení amagat en la societat, ens mou l'afany d'acostar una mica més la dona al món tècnic, tecnològic, científic i matemàtic, i paral·lelament, aquest món a la dona, que a causa d'estereotips de gènere i diversos factors culturals i socials té, malauradament, encara escassa presència tant en l’àmbit educatiu com professional. Amb aquest objectiu principal ha nascut el projecte social ENGINY-era.

Una de les línies de treball és la divulgació del talent femení que hi ha hagut al llarg del temps, que ha permès fer grans descobriments, invents, experiments, etc., i que sovint ha quedat amagat o en l’oblit.

I, d'altra banda, fer tallers, projectes o activitats que facin arribar als infants les disciplines STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i, en paral·lel, apoderar a les nenes, joves, dones i a la societat en general perquè tothom sigui lliure d'escollir el seu futur.

Més informació a: wwww. enginy-era.com