Organització de trasllats de grans dimensions

Organització de trasllats de grans dimensions
Serveis  >  Organització de trasllats de grans dimensions

Estudi per la distribució dels nous espais optimitzant el funcionament de l'empresa.

Codificació dels espais per inventariar tota la documentació i mobiliari.

Realització de les instruccions a seguir pel personal treballador i formació pel seu ús.

Organització del trasllat causant la mínima afectació per al personal i a l'empresa en el mínim temps possible.


PROJECTES DESTACATS:

  • Nou edifici de la Generalitat a Catalunya. 

Estudi d'aprofitament i reubicació del mobiliari existent i definició del nou mobiliari. Procés de trasllat de més de 900 persones provinents de diferents ubicacions en un únic edifici. 

  • Fundació Drissa. 

Reubicació de dues seus a dos nous espais i trasllat de manera simultània.
Tornar a Serveis